Om Cadcam AS

  • Et konsulent – og ingeniør firma som primært tilbyr tjenester til mekanisk industri
  • Salg av programvare, SOLIDWORKS og Edgecam i samarbeid med Jærtek

Etablert høsten 2014.
Daglig leder: Lasse Forfot

Lokasjon Cadcam AS

Kontaktinformasjon

Cadcam AS

Telefon